Carolien Fleumer

Untitled-4

Mijn relatie met muziek

Vaak wordt mij gevraagd welke soort muziek ik nu zelf het mooiste vind maar ik kan daar moeilijk een eenduidig antwoord op geven. Er is zoveel moois, zoveel stijlen van alle tijden en windstreken die allemaal iets anders met me doen. Ze brengen me in contact met verschillende aspecten van mijn wezen, van mijn natuur en als ik me er voor open stel kunnen ze me veel vertellen over wie ik ben en wat er in mij leeft.

Muziek werd mij met de paplepel ingegoten en dan met name klassieke muziek. Als jong meisje al begeleidde ik mijn moeder aan de piano met liederen van Mozart, Schubert en noem maar op en regelmatig werd er thuis gemusiceerd met diverse mensen en hoewel het zeker niet zijn beroep was, vaak met mijn vader als cellist.
Toch lag het niet onmiddellijk voor de hand dat ik door zou gaan in de muziek; ik kon ook goed tekenen en dansen en was heel taalgevoelig. Contact maken met wat ik werkelijk wilde was voor mij toen nog heel moeilijk; ik droomde liever over kleuren, klanken en kleren dan dat ik een reëel toekomstbeeld had van mijzelf in de maatschappij met de daarbij horende bekende vraag over het brood op de plank…..

Achteraf realiseerde ik me dat wat ik werkelijk wilde was ‘geraakt’ worden. Of het nu door klank was of door beeld, mensen of situaties; ik wilde aangeraakt worden alsof daarmee mijn bestaan bevestigd werd.
De eerste keer dat ik dat bewust meemaakte was toen ik als vijfjarig kind mijn moeder een Arabesk van Debussy hoorde instuderen. Al bij de eerste paar tonen barstte ik in tranen uit en dat keer op keer als zij het oefende. Ik heb nooit kunnen achterhalen waar dat indertijd mee te maken had. Datzelfde stuk heb ik ook vaak op concerten gespeeld, prachtig hoor, maar die emotie van toen heb ik nooit meer gehad. Wellicht is het de zoektocht naar dat moment, naar de kwaliteit van die intieme verbinding tussen mens en muziek die mij zo blijft boeien en mij op het spoor heeft gezet van bijvoorbeeld intuïtief musiceren. De combinatie van dit intuïtieve stuk met de technische kennis en vaardigheden staat garant voor Muziek. Dit is wat ik ook in mijn lessen wil overbrengen en waarvan ik hoop dat mensen er gevoelig voor worden.

Voor een chronologische CV en ‘meer feitjes’
Lees verder over Carolien