Pianoles

“de piano is de microkosmos van de muziek”

Frans Liszt zei dit ooit en inderdaad, als je kunt pianospelen heb je toegang tot een schat aan prachtige composities. Je kunt tegelijkertijd melodie, harmonie en ritme laten horen in verschillend volume en tempo; dat maakt een piano tot een heel ‘volwaardig’ en aantrekkelijk instrument. Hij leent zich uitstekend voor zowel solospel als begeleiding en er is zoveel gevarieerd repertoire voor geschreven dat je er een leven lang plezier aan kunt beleven.

In de les is er aandacht voor techniek, motoriek, theorie en voor luisteren in de muzikaal breedste zin. Talrijke middelen, tips & tools worden je aangereikt om jou en de muziek ten dienste te staan. Hoe meer je je instrument leert kennen met de mogelijkheden die het heeft des te gemakkelijker wordt het om er ook echt een relatie mee te krijgen. In die ‘intieme afstemming’ smelten de tonen van de afzonderlijke noten die je speelt samen tot muziek. Voor wie wil is er ook ruimte om te improviseren (met of zonder akkoordschema’s) en de free floating sounds zoals ze in jou op dat moment leven te verklanken.
Pianoles is doorgaans individueel.

Lees meer over pianoles (PDF)

Als je belangstelling hebt neem dan contact op