Muziek

muziekbolDe essentie van alles wat we kunnen leren is te vinden in Muziek.
Waarom wordt muziek de goddelijke kunst genoemd, terwijl dit bij de andere kunsten niet het geval is?
We kunnen God wel degelijk in alle kunsten en in alle wetenschappen zien,
maar alleen in muziek zien we Hem los van elke vorm en van elke gedachte.
Elke andere kunstvorm bevat iets van afgoderij.
Elke gedachte en elk woord heeft een bepaalde vorm, alleen geluid is vrij van vorm.
Elk woord uit een gedicht creëert een afbeelding in onze geest; alleen geluid roept geen voorstelling op in onze geest.
Muziek is dan ook voedsel voor de ziel.

uit: Muziek en mystiek van Inayat Khan

ppgroenAls muziek in je leven komt ben je een gelukkig mens en als je het al niet was dan wórd je het wel!
Muziek werkt verbindend, vertroostend en helend. Alles waar een mens ten diepste naar verlangt wordt vertolkt door muziek; die leent zich daarvoor en is dienstbaar aan de mens. Maar omdat jij ook weer dienstbaar aan de muziek bent is er sprake van ‘wederkerigheid’.

Als je écht kunt luisteren naar de klanken en je bent open om hun werking binnen te laten geef je dat in je rol van zanger of pianist ook weer terug. Hoe ‘schoner’ jij daarin bent, in de zin van geen tussenkomst van persoonlijke ‘gedoetjes’, des te krachtiger doet de muziek haar werk door jou heen. Je bent dan zelf instrument: muziek en vertolker verenigen zich en staan in dienst van elkaar; het is een mooi voorbeeld van hoe het ‘spel van geven & ontvangen’ werkt.

Misschien klinkt dit wat hoogdravend en is het niet waar je direct aan denkt als je begint met piano- of zangles; dan ben je al blij als je vingers ‘het dóen’ of als er een paar heldere klanken uit je keel oprijzen. En toch is het dichterbij dan je denkt. Het gaat erom vanaf het begin te leren hoe je moet luisteren; ‘je oor te luister leggen’ bij de klank die je produceert en dat is gewoon te leren.

De klank, die je dan niet meer ‘maakt’ maar natuurlijk ontstaat zal vol leven zijn en het hele spectrum van klankkleuren manifesteren; daar word je blij van; er is ‘ruimte voor Leven en Muziek’ gekomen zoals Couleur Vocale dat ook beoogt;
Carolien zal je er graag bij helpen; zij is Couleur Vocale.