Zangles

Je hebt een stem gekregen om te communiceren, je bestaan kenbaar te maken en je leven te vieren. Iedereen heeft die behoefte; het lijkt een universele wet. Gebruik hem op ‘dagelijks niveau’ of druk er het meest intieme van jezelf mee uit, het kan allemaal… met je stem!

Een stem is een heel gewóón
en tegelijk ook een heel wónderlijk instrument. Hij is universeel en toch uiterst persoonlijk. Als je hem vrij laat stromen reflecteert en verklankt hij je wezen met alles wat er op dat moment is. Dit principe, dat alles er mag zijn, vormt het uitgangspunt van de zanglessen bij Couleur Vocale. Met een open mind en nieuwsgierigheid naar je eigen klank kan dan jouw stemavontuur beginnen en als je dat wilt zal Carolien je op de vleugel begeleiden.

In een zangles gaan we samen kijken naar jouw ‘wensen en noden’.
Zoals geen enkele stem hetzelfde is, heeft ook elk mens zijn eigen ‘receptuur’ en smaak en iedere les is dan ook anders. Wel zullen enkele onderdelen steeds terugkeren omdat je stem nou eenmaal opvoeding en training nodig heeft om bepaalde muziekstukken te kunnen zingen. Deze Skills & Drills horen bij de technische kant en worden mede bepaald door de stijl van je muziekkeuze.

In dit technische onderdeel ga je de kwaliteiten van zowel je spreek- als zangstem onderzoeken. Een hele reeks ‘vocale capriolen’, speelse en nuttige oefeningen staat je ten dienste om je stem wakker en levend te maken. En aangezien je hele lijf bij het zingen betrokken is begint elk zangavontuur met het aanleren van een goede fysieke houding waarin je adem vrij mag stromen. Adem is de motor van de stem en dus onlosmakelijk ermee verbonden. Als hij de ruimte krijgt en z’n plek in buik en middenrif mag innemen zal hij een soepele en toch stevige drager worden; Je stem zelf hoeft dan geen inspanning meer te verrichten en kan werkelijk gaan zingen.

Aspecten die verder aan de orde kunnen komen zijn: zuiverheid, expressie, mimiek, uitspraak (dictie), muzikaal voorstellingsvermogen, improvisatie en tekstinterpretatie. Per les zal steeds blijken waar behoefte aan is of wat er die keer weer nodig is om je verder te helpen. Maar één ding waar het altijd over zal gaan is jouw intieme verbinding met de klank van je stem want alleen dat maakt jouw klank tot muziek!
Zangles neem je doorgaans individueel.

Lees meer over zingen (PDF)

Als je belangstelling hebt neem dan contact op