Ontwikkeling

een weg van ‘mechanisch’ naar ‘bewust’

In ons taalgebruik scharen we ontwikkelen, leren en evolueren vaak onder één noemer en bedoelen er dan mee dat er iets bij komt; we voegen iets toe aan onze kennis of vermogens, individueel dan wel collectief. Maar het woord ontwikkelen wil letterlijk zeggen van wikkels ont-doen, af-wikkelen. Je haalt er dus iets af in plaats van er aan toe te voegen. De ‘ontwikkeling’ van de aarde en de aanwezige organismen is steeds complexer, steeds ingewikkelder geworden: van eencelligen tot zeer ingewikkelde levensvormen (planten, dieren, mensen). Toch noemen we dat consequent ontwikkeling of evolutie.

Vanuit het standpunt van menselijke groei ligt dat anders. Daarin is het noodzakelijk om juist eenvoudiger te worden in plaats van ingewikkelder en dus te ont-wikkelen in de ware zin van het woord. Alle grote wijzen bijvoorbeeld hebben een ding gemeen: ze zijn uiterst eenvoudig en zijn in die zin ontwikkelde mensen. Het heeft dus niets met scholing of opleiding te maken; sterker nog dat kan het juist behoorlijk in de weg zitten……

We vinden het leven vaak moeilijk en ingewikkeld en raken er soms in verstrikt. Het mechanische van de aardse wetten houdt ons gevangen en we voelen weinig ruimte om onszelf te kunnen zijn; we ‘worden geleefd’ zeggen we dan. Je kunt dat accepteren zo van “tja, zo is dat nou eenmaal…” en hopen er gezond oud mee te worden, je kan ook besluiten het anders te gaan doen; je stapt in een proces van transformatie en levert een bewuste inspanning om het tij te keren. Dan is het fijn te weten dat je daarin ondersteund kan worden bij Couleur Vocale. Carolien stemt zich volledig op jou af en samen met haar vind je een weg die je helpt op je pad van het mechanische naar het bewuste; van ingewikkeld naar ontwikkeld.

 

ontwikkelingbol