Adem- en stemgebruik

Er is een uitdrukking ”als je haar maar goed zit” en vervang je die nu door “als je adem maar goed zit” dan heb je aardig de essentie te pakken van waar het hier over gaat. Een goed geplaatste en gesteunde adembeweging is onontbeerlijk voor duidelijk, vol en ver-dragend stemgeluid; de stem is immers het klinkende product van de adem en in talloze beroepen heb je je stem ook heel hard nodig; soms letterlijk, als je bijvoorbeeld als docent voor een klas met pubers staat….. Deze intense, intieme relatie van adem en stem verdient daarom extra veel aandacht.

Regelmatig komen mensen mijn praktijk binnen met stemproblemen: schor, snel vermoeid, of last van het keelgebied in het algemeen. Na een gesprekje blijkt dan vaak dat er sprake is van overbelasting gerelateerd aan hun beroep. De behoefte of noodzaak om gehoord te worden of je boodschap over het voetlicht te krijgen kan verkeerde gewoontes veroorzaken: het kan dan van kwaad tot erger worden tenzij je er op tijd bij bent.

Beroepsgroepen die in dit verband kwetsbaar zijn, zijn bijvoorbeeld juffen&meesters, acteurs, mensen die regelmatig lezingen of voordrachten moeten geven, voetbalcoaches etc. Bij deze mensen is met betrekkelijk eenvoudige aanwijzingen in een paar sessies al veel te winnen. Hoewel het in deze lessen niet speciaal over zingen gaat zijn de aangereikte technieken in de basis wel dezelfde en als je stem eenmaal weer gezond is klinkt ook de spreekstem als muziek in de oren en wie weet wil je dan wel echte muziek maken en doorstromen naar zangles bijvoorbeeld….?!

Heb je belangstelling neem dan contact op