Ritme, Klank, Beweging

Los van elkaar hebben ritme, klank en beweging hun eigen emotie en betekenis. Ze zijn ieder verbonden met een apart centrum en vertellen een eigen verhaal. Ze behoren alle drie tot de basale eigenschappen die mens en dier ter beschikking staan om te communiceren en zijn leven kenbaar te maken. Dit is een natuurlijk gegeven, letterlijk: de natuur is een werveling van deze drie krachten die voortdurend hun spel spelen buiten jou en in jou

Meestal, vaak onbewust gebruiken we ze gecombineerd; zo versterken ze elkaars functie, denk aan zingen en dansen op een beat; het gaat vanzelf, het ene ‘lokt’ als het ware het andere uit. Door je juist bewust te worden van dit natuurlijke samenspel en hun werking kan je ze ontkoppelen en weer op een andere manier met elkaar verbinden. Zo ontstaan verrassende, nieuwe combinaties met nieuwe betekenis.

In deze workshop gaan we hiermee aan de gang. Alle drie elementen, ritme, klank en beweging gaan we onderzoeken in hun variëteit aan betekenis en emoties. Als ingang kunnen we met onze stem of ander instrument een ritme opstarten of een klank geven. Ook een ‘losse’ beweging kan als vertrekpunt dienen. Het toevoegen van taal in de vorm van een stukje tekst of gedicht is zeker mogelijk maar maakt het ook weer meer mentaal. Alles heeft hoe dan ook een verschillende uitwerking op ons systeem en dat is wat het avontuurlijk maakt en spannend om te ervaren. Behalve je stem zijn ook andere instrumenten welkom.

 

slang