Mantra’s zingen

Alle spirituele en religieuze tradities hebben hun rituelen om de mens te herinneren aan zijn Oorsprong. Hiermee komt het aardse leven met z’n dagelijkse beslommeringen en zorgen in een ander, groter licht te staan. Dit ruimere perspectief helpt hem om de eindigheid van dit bestaan onder ogen te komen en te accepteren. Zo krijgt hij de kracht en energie om standvastig en stevig geworteld te blijven, ondanks de vaak heftige ‘bewegingen’ die blijkbaar bij het leven horen. De rituelen uit de diverse tradities zorgen voor een ‘pas-op-de-plaats’ en hebben een sterk ‘onthaastend’ effect . Ze helpen de mens zich die oorsprong te herinneren. Vormen van rituelen zijn gebeden, meditaties en mantra’s.

Mantra’s zijn ‘heilige’ klanken. Het zijn gezongen meditaties. Ze horen bij de mensheid al zolang die leeft. Ze resoneren diep van binnen en kunnen je rechtstreeks leiden naar de stilte en de oorsprong van je bestaan. Mantra’s mogen in stilte binnenin je klinken maar ook hardop. Door ze met elkaar in een groep te zingen werken ze extra krachtig op je in én het vergroot de saamhorigheid en de onderlinge verbondenheid. Mantra’s zingen is een prachtig, sterk en inspirerend ritueel om je dag mee te beginnen of af te sluiten en je leven te vieren!

In een bijeenkomst voor mantrazang beginnen we eerst met een ‘stille’ meditatie om even aan- en bij jezelf te komen. Daarna maken we gebruik van de ons gegeven mantra’s uit diverse tradities. Als mogelijke begeleiding kunnen de aanwezige klankschalen, piano en/of percussie-instrumenten dienen. Leidraad bij het zingen van mantra’s is het luisteren. Belangrijk te zeggen dat het hier beslist niet gaat over het resultaat van de zangklank maar uitsluitend om een inwendig proces, dat bij volle overgave ‘zichzelf doet’.